Javascript ile E-posta Kontrolü

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda size basit ama bir o kadar da gerekli olabilen bir fonksiyon paylaşmak istiyorum.

Aşağıdaki vereceğim fonksiyon ile girilen string’in posta adresi olup olmadığını çözebilirsiniz.

NOT: Bu arada jQuery Validation plug-in kullanmanız kesinlikle tavsiyemdir. Bu fonksiyonu ufak ihtiyaçlarınız için kullanmanız daha iyi olacaktır.


function isValidEmailAddress(emailAddress) {
    var pattern = new RegExp(/^(("[\w-\s]+")|([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)|("[\w-\s]+")([\w-]+(?:\.[\w-]+)*))(@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$)|(@\[?((25[0-5]\.|2[0-4][0-9]\.|1[0-9]{2}\.|[0-9]{1,2}\.))((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\.){2}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\]?$)/i);
    return pattern.test(emailAddress);
}

if (isValidEmailAddress('contact@yasincengizcoskun.com') {
    $('.example').removeClass('disabled');
} else {
    $('.example').addClass('disabled');
}


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: